الفباخبر: یک پژوهش جهانی نشان می دهد بیمه ها برای انتقال مهارت های نجات زندگی تلاش می کنند.

الفباخبر: یک پژوهش جهانی نشان می دهد بیمه ها برای انتقال مهارت های نجات زندگی تلاش می کنند.

به گزارش الفباخبر، تجربه جهانی بیمه نشان می دهد انتقال آگاهی و مهارت، بهترین سیاست صنعت بیمه است؛ زیرا هزینه ها را کاهش می دهد و در بحران های حیات، این مهارت ها هستند که می توانند زندگی ها را نجات دهند. این امر همان طور که برای سرنوشت بیمه مهم است، برای سرنوشت یک ملت نیز ارزشمند است.
آگاهی که درباره آن صحبت می کنیم شامل ریسک هایی است که ما با آنها مواجه می شویم و روش هایی است که برای رفع آنها، به کار می بندیم و این، از یک مقوله بسیار ساده در عین حال پویا و ارزشمند به نام تربیت و آموزش آغاز می شود.

هرچه افراد آموزش دیده تر باشند، از لحاظ توانمندی برای انجام یک روند نجات بخش مانند “سی پی آر” یا همان احیای قلبی- ریوی، افراد ایمن تری خواهند بود. به عبارت دیگر، آموزش، به معنای مزایای اقتصادی برای همه است. بدین معنا که بستری کردن کمتر بیماران موجب هزینه های پزشکی کمتر و بیمه سلامت ارزان تر و گزینه های بهتر خواهد بود. شاید بتوان گفت که هرچه مهارت های ارائه شده به مردم عملیاتی تر باشند، برای بیمه ها سودآورتر خواهد بود.

سی پی آر یکی ازاین نوع مهارت ها است که نه تنها زندگی ما را نجات می بخشد، بلکه جوامع را تقویت می نماید.
تصور کنید در جوامعی که به دلیل عارضه های قلبی بیشتر به مهارت احیای قلبی ریوی نیاز است، اولین فردی که می تواند این عملیات را انجام دهد، از صحنه دور باشد و حاضر نشدن او در صحنه باعث مرگ انسان و یک رویداد تاسف بار شود. بدون شک بیمه ها نیز از این رویداد متضرر خواهند بود و به خوبی می توان پیوند میان سرنوشت یک ملت و سرنوشت بیمه هایی که به مردم خدمت می کنند، درک کرد.
این سناریو را با یک سناریوی دیگر مقایسه کنید : آمبولانس دیر رسیده است و فرد بیمار بین مرگ و زندگی است. این بیمار را در بیمارستان تصور کنید که ناتوان از نفس کشیدن بوده و دستگاه اکسیژن نیز ندارد و توان پاسخ گویی با اشاره را نیز ندارد. ثروت یا فقر بیمار مهم نیست، بلکه این ارزشمندی یک زندگی است که دارد از بین می رود و دراین میان، هزینه های پزشکی است که برای بیمه گران به منظور پرداخت یا حتی عدم پرداخت مهم است.

اگر بیمه گران می خواهند از این نوع سناریو ها جلوگیری کنند، آنان باید در آنچه مؤثر است، سرمایه گذاری کنند. آنان باید با سازمان هایی که مأموریت آنان، نجات زندگی افراد ازطریق آموزش روش های نجات بخش است، همکاری نمایند.

نتیجه یک پژوهش که توسط شرکت خدمات درمانی تامسون انجام شده است، نشان می دهد که علاقه به یادگیری نحوه انجام سی پی آر یا همان عمل احیای قلبی- ریوی، یک طرح جهانی است که از آفریقا تا آمریکا، تمامی شهرها و روستاها باید به دانش نجات زندگی تجهیز شوند.
در حقیقت بیشتر افرادی که از شرکت یاد شده، گواهینامه آنلاین خود را دریافت نموده اند، این حقیقت را ترویج کرده اند که اگر نجات زندگی سرمایه بیمه گران را پس انداز می کند، چه بهتر!

در یک کلام آموزش احیای قلب به معنای خلق یا حفظ کاغذ بازی و بروکراسی اداری جدید نیست و نیاز به لایحه و قانون تایید شده ندارد و حتی چیزی نیست که برای آموزش آن نیاز باشد از مردم پول گرفت.
این موضوع نشان می دهد که قدرت حسن نیت را نباید فراموش کرد، یعنی صنعت بیمه همه چیز برای سودآوری دارد و آن چیزی نیست جز آموزش همگانی برای ذی نفعان که یک امر بسیارمهم است. بهتر است گفته شود هرچه افراد سالم تر باشند، هزینه های کمتری برای بیمه آنان نیاز است و درنتیجه آنان شادمان تر خواهند بود، زیرا زنده و سلامت هستند.