الفباخبر : سخنگوی ثبت احوال به خبر تغییر نام خانوادگی بعضی از آقازاده‌ها که در آن شائبه دور زدن افکار عمومی است، واکنش نشان داد.

الفباخبر: سخنگوی ثبت احوال به خبر تغییر نام خانوادگی بعضی از آقازاده‌ها که در آن شائبه دور زدن افکار عمومی است، واکنش نشان داد.

به گزارش الفباخبر، سیف‌اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به مراجعه برخی آقازاده ها برای تغییر عنوان نام خانوادگی اعلام کرد: تغییر نام خانوادگی برای نام های نامناسب است.

وی خاطرنشان کرد: مخاطب اداره ثبت احوال عموم مردم هستند. افراد بی سواد، باسواد، پولدار، فقیر همه و همه جزو مراجعه کنندگان به ثبت احوال هستند و ما وظیفه ارائه خدمات یکسان به تمام افراد را داریم.

ابوترابی یادآور شد: برای تعویض نام خانوادگی قوانین خاصی مطرح است و تنها کسانی می‌توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند که نام خانوادگی مناسبی ندارند؛ در غیر این صورت با درخواست تعویض نام خانوادگی موافقت نمی‌شود.

وی در پایان گفت: درصورت تعویض نام خانوادگی، در قسمت توضیحات شناسنامه نام خانوادگی قبلی و تعویض نام خانوادگی قید می‌ شود.
گفتنی است اگر چه ممکن است تغییر نام خانوادگی بعضی از آقازاده ها به خاطر فاصله گرفتن از رفتار والدین باشد، اما این تغییرات می تواند ناشی از اقدامات فردی خود آقازاده ها نیز باشد که در هر دو صورت بنا به گفته سخنگوی ثبت احوال، نام قبلی در صفحات شناسنامه همچنان باقی خواهد ماند و از همه مهمتر آنکه اگر نام خانوادگی تغییر کند، اعمال به جا می ماند.