الفباخبر: سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که شفافیت اطلاعات، افشاوتحلیل آن درپیشگیری ازتخلفات، جعل اسناد وتقلبات بیمه ای، نقش اساسی ایفا میکند.

الفباخبر: سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که شفافیت اطلاعات، افشا و تحلیل آن در پیشگیری از تخلفات، جعل اسناد و تقلبات بیمه ای، نقش اساسی ایفا میکند.

به گزارش الفباخبر،به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی دکتر سلیمانی که درنشست “هم اندیشی وپیگیری اجرای برنامه های کلان فاوا” سخن میگفت با اعلام این مطلب افزود: فن آوری اطلاعات از الزامات هرسازمان محسوب می شود و توسعه زیرساخت های ارتباطی و رفع نقایص موجود یک ضرورت جدی به شمار می آید.

رییس کل بیمه مرکزی موفقیت مجموعه ها را در گرو انباشت اطلاعات دانست و به مقوله سرعت، دقت و صحت در اطلاع رسانی اشاره کرد و افزود: به هنگام بودن اطلاعات در پردازش آن اثر جدی دارد و گاه اطلاعاتی که نابهنگام در اختیار نهاد ناظر قرار می گیرد از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود.

وی بر لزوم تلاش بیشتر بخش آی تی شرکتها در خصوص تجمیع آنلاین اطلاعات بیمه ای شرکتها تاکید کرد و گفت: کارکنان بخش آی تی از تصمیم سازان صنعت بیمه به شمار می روند و اگر اطلاعات به صورت آنلاین مبادله نشود، این صنعت در بخش تصمیم گیری بامشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

دکترسلیمانی با اعلام این مطلب که باید به سمتی پیش برویم که برای هر بیمه گذار یک حساب کاربری خاص طراحی شود، خاطرنشان کرد: اگرتکمیل اطلاعات بیمه گران وبیمه گذاران درگروثبت کد یکتا باشد، بی تردید جریان سالم اطلاع رسانی باشفافیت بیشتری دنبال خواهدشد. وی با اعلام این مطلب که دنیای اطلاعات خود را بر تمامی دستگاه های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی تحمیل کرده است، تهیه گزارشهای صحیح را زمینه ساز تحلیلهای موثر دانست و افزود: گزارشهای ناقص، مخدوش و عاری ازحقیقت، چیزی جز گمراهی تصمیم گیران صنعت بیمه درپی نخواهد داشت.

رییس شورای عالی بیمه در ادامه سخنان خود صنعت بیمه را یک صنعت جذاب اما پیچیده ارزیابی نمود و تصریح کرد: اداره این صنعت بدون تکیه بر به روزرسانی اطلاعات و تبادل آن امکان پذیر نیست. وی تثبیت و یاکاهش میزان حق بیمه های دریافتی را درگرو کنترل خسارات و نظارت برپرداخت آن دانست.
وی افزود: باتجمیع اطلاعات و بررسی دقیق و تحلیل منطقی دریافتی ها و پرداختی ها دستیابی به یک روند منطقی برای کنترل خسارات دور ازدسترس نخواهد بود.

دکتر غلامرضا سلیمانی در پایان ضمن تقدیر از تلاش دست اندرکاران سامانه سنهاب و مدیران و کارکنان بخش فاوای صنعت بیمه نسبت به تقویت سیستم های اطلاع رسانی و ارتباطی در صنعت بیمه تاکید کرد.
گفتنی است در آغاز این نشست، سید قاسم نعمتی رییس مرکز فاوای بیمه مرکزی، گزارش کاملی از آخرین تحولات و تعاملات و عملکرد فن آوری اطلاعات صنعت بیمه ارائه کرد.