الفباخبر: شرکتهای بیمه به عنوان عرضه کنندگان خدمات پوشش ریسک نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی و تقویت اقتصاد و سرعت بخشیدن به رشد آن دارند.

الفباخبر: شرکتهای بیمه به عنوان عرضه کنندگان خدمات پوشش ریسک نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی و تقویت اقتصاد و سرعت بخشیدن به رشد آن دارند.

به گزارش الفباخبر علاوه بر فعالیتهای اقتصادی،رسالت اجتماعی بیمه های زندگی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است که لازمه آن ارائه ی پوشش های متناسب با وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارهای ایرانی است.
با توجه به آسیب پذیری خانوارهای کم درامد در جامعه، لازم است بیمه های عمر به شرط فوت در ایران توسعه یابد تا از میزان آسیب پذیری این خانواده ها کاسته شود.

در حال حاضر با وجود فروش نسبتا بالای بیمه های عمر و سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایرانی و ترجیح نمایندگان به فروش این محصولات ،به نظر می رسد، این محصولات عموما متناسب با نیاز بیمه گذاران نیست و در برخی موارد منجر به بازخرید این بیمه نامه ها می شود در این راستا، فرهنگسازی فروش و توسعه بیمه های عمر به شرط فوت و توانمندسازی شبکه فروش ضروری است.
همچنین، توسعه بیمه های مستمری برای حل مشکلات بیکاری، بازنشستگی زود هنگام، رکود اقتصادی و پیری جمعیت کارگر یک نیاز اساسی است اما هم اکنون شرکت های بیمه در کشور، این نوع بیمه نامه را کمتر ارائه میکنند و اکثر شرکت های عرضه کننده این محصول نیز، در عمل نتوانسته اند سهم چشمگیری از پرتفوی خود را از طریق این پوشش جذب کنند.

به راستی دلایل اصلی این وضعیت چیست؟ سهم هر یک از مولفه ها و عوامل موثر چقدر است؟ مقررات در این زمینه چه نقشی دارد؟ فرهنگ سازی، محاسبات دقیق فنی و محدودیت هایی مانند نرخ سود فنی هر کدام چه سهم و تاثیری دارند؟ آیا علت اصلی عدم توسعه بیمه های زندگی، فرهنگ است؟ آیا بهره گیری از یک برنامه مدون در تشخیص نیازهای بیمه گذاران بالقوه و اقشار مختلف جامعه می تواند راهکار موثری در اصلاح وضعیت فعلی فروش بیمه های زندگی باشد؟ ظرفیت اقتصاد و صنعت بیمه برای توسعه محصولات جدید بیمه های زندگی چقدر است و آیا استفاده از این ظرفیت موثر خواهد بود؟ وجود محصولات جانشین نظیر سپرده های بانکی، طلا و ارز چقدر در کند کردن مسیر توسعه بیمه های زندگی نقش دارند؟

سمینار توسعه بیمه های زندگی در نظر دارد ضمن پرداختن به این سوالات وسایر سوالات مرتبط، پاسخهای آنها را به نقد و بررسی صاحب نظران بگذارد و از این رهگذر، توصیه های سیاستی به شرکتهای بیمه و مراجع مسئول ارائه نماید.