آخرین اخبار

نخستین اقدامات برای تغییر واحد پول ایران از قران به ریال 24 دی 1309

نخستین-اقدامات-برای-تغییر-واحد-پول-ایران-از-قران-به-ریال-24-دی-1309

90 سال پیش درچنین روزی – در 24 دی 1309 شمسی- جریده اطلاعات در راپورتی کوتاه از نخستین اقدامات دولت برای تغییر واحدپول قران به ریال خبر داد .


به گزارش الفباخبر، 90 سال پیش درچنین روزی – در 24 دی 1309 شمسی- جریده اطلاعات در راپورتی کوتاه از نخستین اقدامات دولت برای تغییر واحدپول قران به ریال خبر داد .
در این راپورت آمده است :از طرف دولت برای تغییر واحد پول قران برطبق قانون مصوبه مجلس اقدامات لازمه شده و برای ضرب مسکوکات فرعی واحدپول مزبوراز مس و نیکل اقدام نموده و اینک هم مشغول مقدمات تشکیل ضرابخانه دولتی هستند و برای ضرب پول طلانیز تصمیم لازم اتخاذ شده است.
پهلوی های طلامطابق تصویبنامه اخیردارای زنجیره خواهدبود و از مسکوکات جدیدی که در آلمان ضرب شده است نیز چند قطعه به مرکز ارسال شده که برای مقامات مربوطه فرستاده شده است و درباب تغییر قران به ریال نیز مطالعات جریان دارد که تصمیم لازم اتخاذ شود.

انتهای پیام

دریافت شبا بیمه کوثر بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک رفاه بیمه آسیا بیمه سینا بیمه پاسارگاد بیمه سامان بیمه کوثر 2 بیمه البرز بیمه پارسیان بیمه حکمت بانک ایران زمین بانک آینده
نرخ سکه و ارز