آخرین اخبار

لایحه کشت تریاک توسط دولت و کشاورزان برای تامین کسری بودجه 24 دی 1306

لایحه-کشت-تریاک-توسط-دولت-و-کشاورزان-برای-تامین-کسری-بودجه-24-دی-1306

93 سال پیش درچنین روزی- در24 دی 1306شمسی - کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی پیشنهاد خودرا در زمینه لایحه کشت تریاک توسط دولت و کشاورزان برای تامین بخشی از کسری بودجه دولت ارائه داد.


به گزارش الفباخبر، 93  سال پیش درچنین روزی- در24 دی 1306شمسی - کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی پیشنهاد خودرا در زمینه لایحه کشت تریاک توسط دولت و کشاورزان برای تامین بخشی از کسری بودجه دولت ارائه داد.
مطابق متن پیشنهادی کمیسیون مزبور که بخش اول آن در جریده اطلاعات به چاپ رسیده آمده است : در تعقیب راپرت سابق کمیسیون مالیه ،قسمت دیگرلایحه مزبوره که مربوط به انحصارتریاک است مطرح شورقرارداد و نتیجه را ذیلا به عرض مجلس می رساند:کمیسیون پس از مذاکرات طولانی با حضورنمایندگان دولت و عده ای از اشخاص بصیرو مطلع ملاحظه نمودکه به طورکلی انحصارتریاک به دولت اعم از آنچه برای مصرف داخلی لازم است یا برای حمل به خارج غیرعملی و موجب ضررو خسارت فوق العاده برای دولت خواهد بود ،بنابراین قائل به تفکیک شد به این معنی که تجارت خارجی تریاک کمافی السابق با تجار باشد و انحصار خرید و فروش دولت فقط برای تریاک مصرف داخلی باشند منتهی برای این که زراعت تریاک کاملا تحت نظر دولت بوده وسکته به عمل انحصاروارد نیایدو بعلاوه دولت بتواندمتدرجااستعمال تریاک و مشتقات آنرا محدود بلکه ممنوع نماید شرایطی در نظر گرفته شده از این قرار اولا مقدار زراعت تریاک را در سنوات اخیره وزارت مالیه درهرمحل معین نموده و مراقبت کنند که در آتیه ازمقدار مزبور متجاوز نشود .


ثانیا به طوری که حالاهم معمول است پس از پرداخت محصول ، کلیه صاحبان شیره مکلف باشند که شیره خود را به انبارهای دولت تحویل نموده و قبض رسید دریافت کنند - ثانیا تساوی تریاکی که برای مصرف خارجی است از طرف صاحبان شیره به عمل آورده و در تحت نظارت مامورین دولتی و با جوال ازسرحد خارج کنند ، بدون اینکه از این بابت به هیچ عنوان خفیه استتار حقوق گمرکی صادره بپردازند - رابعا شیره تریاکی را که برای مصرف داخلی لازم است وزارت مالیه ولوله کرده بفروشندو قیمت فروش عبارت خواهدبود از قیمت خرید شیره و مخارج لوله کردن و غیره مثقالی دوقران و پانصد دینار - خامسا سوخته تریاک در همه جا متعلق به دولت بوده و در ازاء هریک مثقال یکصد دینار به صاحب آن پرداخت شود .


کمیسیون مزبور سپس موادی از این لایحه را در اینجا ذکر کرده اند .در ماده اول این لایحه آمده است :از اول سنه 1307 زراعت تریاک در غیر ایالات و ولایات مشروحه ذیل و علاوه برحداکثر آنچه از سنه 1304 تا سنه 1306سالیانه در هریک از آنها کاشته می شده اکیدا ممنوع می باشد .: خراسان –کرمان – یزد -کاشان – اصفهان – قم – طهر ان – سمنان- شاهرود – گلپایگان – کمره –خوانسار- بلاد- تویسرکان – نهاوند –بروجرد لرستان – همدان و کرمانشاهان .

به قلم حسن فرازمند

 

انتهای پیام

دریافت شبا بیمه کوثر بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک رفاه بیمه آسیا بیمه سینا بیمه پاسارگاد بیمه سامان بیمه کوثر 2 بیمه البرز بیمه پارسیان بیمه حکمت بانک ایران زمین بانک آینده
نرخ سکه و ارز