آخرین اخبار

حراج و مزایده باغ مشجر بیمه ایران در جنوب تهران 24 دی 1315

حراج-و-مزایده-باغ-مشجر-بیمه-ایران-در-جنوب-تهران-24-دی-1315

84سال پیش در چنین روزی- در 24 دی 1315شمسی- شرکت سهامی بیمه ایران باغ مشجر خودرا درجنوب تهران از طریق اعلان مزایده به حراج گذاشت .


به گزارش الفباخبر،84سال پیش در چنین روزی- در 24 دی 1315شمسی- شرکت سهامی بیمه ایران باغ مشجر خودرا درجنوب تهران از طریق اعلان مزایده به حراج گذاشت . در این اعلان مزایده که در جریده اطلاعات بچاپ رسیده آمده است: شرکت سهامی بیمه ایران ششدانگ یک دستگاه باغ مشجرو عمارت پلاک نمره 1197ناحیه 10شهرنو ،خارج دروازه گمرک راکه معروف به باغ اعتماد حضوری است باحق المجری از باغ سلطان خانم و حدادکلیمی مجاورباغ شمالی و از باغ استاد محمد رضا با حدود مشخصات و شرایط ذیل به مزایده به فروش می رساند- جنوبا به خیابان گمرک ، شرقا به شارع عام – شمالا دوقسمت است اول به دیوارمعتمدنظمیه ،دوم به دیوار باغ سلطان خانم و حداد کلیمی – غربا به دیوار زمین میرزآقا خان .


در ادامه این اعلان آمده است :پیشنهاد دهندگان ازتاریخ نشر این اعلان لغایت پایان 15 اسفند ماه 1315می بایستی پیشنهادات خود را به ضمیمه قبض رسید دوهزار ریال ودیعه محاسبات شرکت به دائره کارگزینی تسلیم دارند. درصورت امتناع از اصابت مزایده مبلغ ودیعه به نفع شرکت ضبط خواهد شد و پیشنهادات واصله در ساعت ده صبح یوم یکشنبه 16 اسفند 1315 مفتوح خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان آزاد خواهد بودو شرکت بیمه ایران در قبول یا رد پیشنهادات واصله آزاد است . برای مزید اطلاع ممکن است به دائره معاملات و مستغلات شرکت مراجعه نمایند .

به قلم حسن فرازمند

انتهای پیام

دریافت شبا بیمه کوثر بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک رفاه بیمه آسیا بیمه سینا بیمه پاسارگاد بیمه سامان بیمه کوثر 2 بیمه البرز بیمه پارسیان بیمه حکمت بانک ایران زمین بانک آینده
نرخ سکه و ارز