آخرین اخبار

جدول زمان پخش مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه ۲۵ دی

جدول-زمان-پخش-مدرسه-تلویزیونی-برای-پنجشنبه-۲۵-دی

جدول زمان پخش برنامه های درسی دانش آموزان برای تمام مقاطع تحصیلی در روز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ اعلام شد.


به گزارش الفباخبربه نقل از تسنیم، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ اعلام شد.
شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ۸ تا ۸.۳۰ استاندارد نقشه کشی -رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -پایه ۱۱ و ۱۲-شاخه کاردانش
ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی- رشته الکترونیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه - رشته الکترونیک - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ تکنیک طراحی با پاستل-رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش

 

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کار با مداد رنگی - رشته چهره سازی - پایه ۱۱- -شاخه کاردانش
دوره ابتدایی
ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی - درس پنجم پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی - حل تمارین درس پنجم پایه هشتم
ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی - درس چهارم پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان- امنیت، اعتبار و سلامت سنجش
متوسطه دوم
ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی
ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی دو -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
شبکه ۴
ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها .
ساعت ۱۰.۱۵ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما
ساعت ۸ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.
ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت ۱۵.۳۰ عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

انتهای پیام

دریافت شبا بیمه کوثر بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک رفاه بیمه آسیا بیمه سینا بیمه پاسارگاد بیمه سامان بیمه کوثر 2 بیمه البرز بیمه پارسیان بیمه حکمت بانک ایران زمین بانک آینده
نرخ سکه و ارز