آخرین اخبار

زور آزمایی دو دیدگاه درباره تامین کسری بودجه از محل اوراق

زور-آزمایی-دو-دیدگاه-درباره-تامین-کسری-بودجه-از-محل-اوراق

با انعطاف در نرخ و سررسید دولت آخرین تلاش ها خود در آخرین روزها را برای جبران کسری بودجه از مسیر غیر تورمی به کار گرفته است


به گزارش الفباخبربه نقل اقتصادنیوز، 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت تا پایان سال سبب شد تا وزارت اقتصاد و دارایی در اوراق پیشنهادی خود برای فروش در هفته چهلم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی انعطاف بیشتری نشان دهد.اوراق پیشنهادی در برگزاری چهلمین هفته حراج اوراق بدهی دولتی رکورد کمترین تاریخ سررسید را ثبت کرد.

نرخ سود اسمی اوراق نیز موازی با تاریخ سررسید آنها کمترین رکورد را در تمام این مدت داشته است این اتفاق نشان می دهد دولت تمام توان خود را به کار گرفته تا با جذاب سازی اوراق از طریق نرخ و سررسید مانع از پولی شدن کسری بودجه تا پایان سال شود.

اوراق بدهی که در بازار اولیه منتشر می شود در حکم استقراض دولت از مردم و نقدینگی موجود در اقتصاد به جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. زیرا استقراض به روش دوم حتما به افزایش شدید قیمت ها در آینده منجر می شود.بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود استقراض 40 هزار میلیارد تومانی از این بانک می تواند 10 واحد درصد به تورم موجود اضافه کند. بنابراین استقراض 14 هزار میلیارد تومانی نیز به همین نسبت به نرخ تورم می تواند بیفزاید. اما چرا دولت با تاخیر و تنها دو هفته به آخر سال این قدر پر قدرت وارد شده و به دنبال آن است کسری خود را از طریق اوراق تامین کند؟

زور آزمایی دو دیدگاه درباره تامین کسری بودجه از محل اوراق

از زمان راه اندازی بازار اوراق بدهی دولتی، دودیدگاه درباره انتشار اوراق وجودداشت. دیدگاه نخست بر آن تاکید داشت که در انتشار اوراق باید پایداری بدهی دولت درنظر گرفته شود. بنابراین انتشار اوراق بدهی باید با ملاحظه پرداخت سود وتوان تسویه همراه باشد.

دیدگاه دوم اگرچه بر اصل رعایت پایداری بدهی تاکید داشت اما وزارت اقتصاد ایران معتقد بود باتوجه به اینکه نرخ بهره در اقتصاد ایران منفی است، دولت می تواند پایداری نرخ بهره واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. حراج اوراق بدهی فرصتی است برای دولت تا بتواند با هزینه کمتری تامین مالی کند.

 
 

چون دیدگاه اول از سوی وزارت اقتصاد نمایندگی می شد. سررسید اوراق دربازار بدهی داشت بلند مدت تر میشد و دولت دیگر دربرابر این اوراق انعطاف نشان نمی داد. درهمین خصوص تمام اوراق فروخته شده تاکنون بالاتر از دو سال بوده و نرخ سود اسمی آنها در محدوده معینی تعیین شد.

انتهای پیام

دریافت شبا بیمه کوثر بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک رفاه بنر بانک سامان بیمه آسیا بیمه سینا بیمه پاسارگاد بیمه سامان بیمه پارسیان بیمه حکمت بانک ایران زمین بانک آینده
نرخ سکه و ارز