آخرین اخبار

رسانه‌ها و انتظار علمای سياست

رسانه-ها-و-انتظار-علماي-سياست

الفباخبر- یادداشت: افتراق نظر اصحاب رسانه و سياستمداران نسبت به کارکرد رسانه بخصوص در مقوله هاي حساس و دقيق سياسي و اجتماعي ، از اينجا شروع مي شود که اصحاب رسانه معتقد به "قدرت محدود"، ولي سياستمداران نوعا قائل به "قدرت مطلق " بودن رسانه هستند و شايد همين نوع نگاه باشد که خيلي ازاوقات سياستمداران واصحاب رسانه را به کسر اعتماد نسبت به هم وا مي دارد.


الفباخبر، رئوف پیشدار در یادداشتی نوشت: افتراق نظر اصحاب رسانه و سياستمداران نسبت به کارکرد رسانه بخصوص در مقوله هاي حساس و دقيق سياسي و اجتماعي ، از اينجا شروع مي شود که اصحاب رسانه معتقد به "قدرت محدود"، ولي سياستمداران نوعا قائل به "قدرت مطلق " بودن رسانه هستند و شايد همين نوع نگاه باشد که خيلي ازاوقات سياستمداران واصحاب رسانه را به کسر اعتماد نسبت به هم وا مي دارد.

از نگاه کارکردي ، رسانه ها در عين اعتقاد به " قدرت محدود " خود ، باور دارند که " قدرت اصلي از آن مردم و تلفيق دو قدرت مخاطب و رسانه است که مي تواند زمينه هاي شناختي و ادراک عمومي را بسازد "که البته آن نيز مشروط به تحقق شرايط و فضايي است که در حوزه هاي ديگر تعريف مي شود. حال شايد سياستمداران باشند که گمان کنند، اين رسانه است که مي تواند آنهم در جهان امروز که "مخاطب فعال "است ، به تنهايي ، توده ها را براي امري که پيش آگاهي و پيش نيازهاي خاص خود را دارد ، بسيج کنند.

بديهي است كه رسانه ها زماني مي تواند درمقوله هايي بسيار مهم مانند انتخابات كمك كنند كه سه شرط اساسي آن يعني "حق انتخاب حداکثري "، "رقابت حداکثري " و "مشارکت حداکثري " و البته همه ي آنهاکيفي ، محقق شود .بهترين کاري که رسانه مي تواند دراين شرايط انجام دهد، کمک به حفظ اخلاق انتخاباتي و دورکردن جامعه از هيجان کاذب سياسي و کمک به افزايش آگاهي هاي سياسي مردم است . رسانه ها مي توانند باارايه ويژگي هاي لازم فرد و يا افرادي كه در معرض انتخاب قرار گرفته اند و تشريح و تبيين وظايف نهادي كه انتخابات براي آن صورت مي گيرد ، و ويژگي هاي لازم فردي براي تصدي مسئوليت ، به ايفاي وظيفه بپردازند.

براي مثال : در انتخابات فوق العاده مهم رياست جمهوري گرم شدن هرچه بيشتر بازار وعده هاي بدون برنامه – كارشناسي نشده – شعاري و امثالهم را شايد بشود از ويژگي هاي منفي آن دانست ، برخي وعده ها از سوي نامزدها و طرح آن در رسانه ها، به اينجا مي انجامد كه بعضي راي دهنده ها ، کارکرد و جايگاه رييس جمهوري را در سطح نهادهاي اجرايي محلي ببينند و انتظارات خود را در آن سطح تنظيم کنند . اين نياز دارد که جايگاه ووظايف رييس جمهوري به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور و شخصي كه بعد ازمقام رهبري بالاترين موقعيت را به استناد قانون اساسي دارد ، براي مردم تشريح و تبيين شود تا مردم با آگاهي هرچه بيشتر به انتخاب رييس جمهوري خود بپردازند.

يك كار و ماموريت كه رسانه ها مي توانند انجام دهند، هدايت مردم به اين سمت و بررسي و تحليل برنامه هاي نامزدها براي امور مختلف کشور در صورت كسب آراي مردم و رسيدن به مقام رياست جمهوري اسلامي است . رسانه ها مي توانند با ارايه کارهاي کارشناسي و تحليلي و تحقيقي روي اين برنامه ها ، مردم را به سمت انتخابي کارآمدتر هدايت کنند.

به طور خلاصه بايد گفت : از اهم کارکردهاي "رسانه " در سطوح مختلف جامعه اعم از منطقه اي ، ملي وحتي فراملي ، بسيج آگانه و توام با مسووليت پذيري توده هاي مردم براي مشارکت فعال و کيفي ، در يک امر عمومي به مانند انتخابات نهادهاي جامعه است . همانطور كه گفته شد و به آرا و نظرات علماي علم ارتباطات مستند است : رسانه به تنهايي داراي "قدرت محدود" است و قدرت اصلي از آن مردم مي باشد. تلفيق دو قدرت مخاطب و رسانه است که مي تواند زمينه هاي شناختي و ادراک عمومي را بسازد و يا حتي به کلي عوض کند.

وقتي بحث وظيفه رسانه ها در جريان مثلا انتخابات مطرح مي شود، ما در حوزه ارتباطات سياسي صحبت مي کنيم که اساساً به بحث نقش رسانه ها و اين نکات مهم مي پردازد که چگونه به مردم آگاهي بدهيم که قدرت انتخاب را بالا ببريم . در بحث پيرامون نقش رسانه ها در بسيج مردم براي مشارکت فعال در يک امر سياسي - اجتماعي همچون انتخابات ، قائل بر اين هستيم که " رسانه ها را مي توان به دو گروه دولتي و خصوصي تقسيم کرد، ولي درمجموع رسانه ها بايد افکار عمومي جامعه را (در انتخابات رياست جمهوري ) براي چهار سال آينده کشور آماده نمايند ."

از ديگر سو ، کارکرد رسانه ها در موضوعي چون انتخابات ، را مي توان در پوشش دادن به اولويت هاي سه ضلع مثلت درگير در آن ، يعني سياست مداران ، مردم و رسانه (با تعلقات و وابستگي هاي مختلف ) دانست که برآيند آن ، کارزار انتخابات را در منظر عمومي شکل مي دهد و در نهايت اين مردم هستند که اولويت هاي خود را با کمک ديگر اضلاع و پيش انگاره هاي خويش ، انتخاب مي کنند.

انتهای پیام

دریافت شبا بیمه کوثر بیمه دانا بانک توسعه تعاون بانک دی بیمه سامان بیمه پاسارگاد بیمه پارسیان بیمه سینا بیمه حکمت بیمه آسیا بانک ایران زمین بانک آینده
نرخ سکه و ارز