طرح آب امید طرحی برای تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف است رعايت الگوي مصرف برق درپايتخت الزامي است تاکید وزیر نیرو بر نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار

رسانه و الگو سازی مصرف

رسانه-و-الگو-سازی-مصرف

الفباخبر- یادداشت: نقش رسانه در ساخت و معرفی الگوهای مصرف امری كاملا شناخته شده و مورد اتفاق نظر اهل فن است . تذكر این نكته درابتدای بحث كاملاً لازم می آید كه قدرت رسانه برخلاف برخی باورها در همه حال محدود است .


به گزارش الفباخبر ، رئوف پیشدار استاد دانشگاه نوشت: رسانه هم زمانی قادر به انجام ماموریت های خود است كه بستر و یا بسترهای لازم فراهم آورده شده باشد . در میان رسانه ها ، رسانه های دیداری مانند تلویزیون و سینما و فرآوردهای بصری دیگر ، به جهت جامعه شناختی آنها ، تاثیر بسیار بیشتری برمخاطبان دارند. این نقش و سهم را رسانه های دیداری از جمله با برانگیختن تمامی حواس مخاطبان كه از ویژگیهای این نوع رسانه هاست ، ایفا می كنند كه در رسانه های دیگر محدود ، و از همین نظر است كه اتفاق نظر داریم الگوهای معرفی شده از طریق رسانه های دیداری نقش و سهم بیشتر و عمیق تری در تغییر باور و نهایتا تغییر رفتار مخاطب دارند.
در شكل گیری الگوی مصرف پایگاه هایی كه افراد در آنها قرار دارند و یا می گیرند ، مانند پایگاه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سهم خود را دارند ، ولی سهم فرهنگ بیشتر از دیگر پایگاه هاست ، و از همین روست كه رسانه با ماهیت فرهنگی می تواند نقشی در خور در ساخت و اصلاح الگو بخصوص در بلند مدت ایفا كند.
این نقش در حوزه فرهنگ ، با ورود دیگر نهادهای ارتباطی ، اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی مانند مساجد ، ائمه جماعات و نهادهای مرجع حوزه ، و سهم گیری آنها تكمیل می شود. اصلاح الگوی مصرف علاوه بر جنبه های فردی آن ، برای آنكه در جامعه به امری نهادینه مبدل گردد ، نیاز به یك عزم ملی درابعاد مختلف و بخصوص فرهنگی دارد .
اسلام به عنوان زیربنای فكری جامعه و منبع و منشا تعالیم رفتاری ما ، در همه ی زمینه ها و از جمله در باب مصرف ، امر به اعتدال دارد . این امر مغایر با خوب خوردن ، خوب پوشیدن و خلاصه داشتن یك زندگی كیفی كه همه ی نیازهای ما را آنهم به بهترین شكل برآورده كند ، نیست ، اما آنچه مذموم و نكوهیده است ، اسراف و تجمل گرایی در امور می باشد ، كه غایت هدف اصلاح الگوی مصرف نیز پرهیز دادن این امر ، یعنی خودداری از اسراف است.
در تلقی های ما در مصرف متاسفانه بسیاری از ارزش ها و ضد ارزش ها جای خود را به هم داده اند و برهمین اساس رفتارهایی شكل گرفته كه تاملی حتی اندك در آنها نشان می دهد كه نه با فرهنگ مذهبی ما سازگاری دارند كه در آن ازجمله "بخورید ، بیاشامید ولی اسراف نكنید " مانفیست شمرده می شود ، و نه مطابقتی با فرهنگ ملی دارند كه انبوهی از مثل ها و متل ها ، سخنان و پندهای حكیمانه در مذمت اسراف و مصرف گرایی درآن وجود دارد و از میراث فرهنگی ما محسوب می شود.
اصلاح وضعیت مصرف در كشور بدیهی است كه مثل هر امر فرهنگی دیگر نیاز به كاری طولانی و مهندسی دقیق و ظریف در حوزه خود دارد و مبرهن است كه نمی توان و نباید انتظار دریافت پاسخ مناسب و لازم و نهادینه شده را در یك دوره كوتاه مدت داشت .آنچه مهم است این می باشد كه مساله اصلاح الگوی مصرف به عنوان یك ضرورت قطعی و حیاتی باید در همه اذهان جای بگیرد ، و به موازات آن ، نهادهای الگو ساز بخصوص رسانه ها و نهادهای آموزشی و علمی و تحقیقی به ساخت و معرفی الگوهای مناسب بپردازند. اصلاح الگوی مصرف به عنوان یك نیاز ملی باید در همه ی ابعاد و زمینه ها تبدیل به یك باور نهادینه شود و نمی توان آنرا محدود به این دسته و یا آن دسته و یا این بخش و یا آن بخش كرد. كشور برای این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق و جامع و پاسخگو است ، و این مهم تنها با مشاركت دادن همه نیروهای دلسوز و نهادهای ذیربط و از درون تیم های حرفه ای بیرون می آید.

انتهای پیام

نظرات کاربران

بیمه آسیا جدید بیمه کوثر بیمه پاسارگاد توسعه صادرات بنر بیمه دی بانک توسعه تعاون بانک دی بیمه پارسیان بیمه سینا بیمه حکمت بانک ایران زمین
نرخ سکه و ارز